İçeriğe geç

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM POLİTİKAMIZ

Biz, Hotel olarak, Otelimizin çevremiz üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla çıktığımız bu
uzun yolda, atık yönetimi, doğal kaynak kullanımı, çalışanlara sağlık, güvenlik ve çocuk
koruma konularında bilgilendirme ve eşit hakların tanınması faaliyetleri ile tüm
sorumluluğunu alıyoruz ve insan haklarına saygı gösteriyoruz. Bulunduğumuz topluluk ile
entegre olma ve toplumsal sorunların çözümünde yer alma konularında yaptığımız
çalışmaların, turizmde sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı sağlayacağı inancındayız.
Doğal kaynaklarımızın tasarruflu kullanımının ve bu kaynakların etkin bir şekilde
yönetilmesinin, turizmin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından çok önemli olduğuna
inanmaktayız. Çevre konusunda gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla, Ege bölgesinde ve
Türkiye’de otelcilik sektöründe örnek bir işletme olmayı hedeflemekteyiz.
Amacımız, yürürlükte bulunan tüm çevre kanunları, tüzükleri ve düzenlemelerine uyarak,
hizmet verdiğimiz toplumlara, yüksek kalitede hizmet, ekonomik büyüme, çevre koruma,
toplumsal katılım ve tabii ki, istihdam vasıtasıyla fayda sağlamaktır. Çevre ile ilgili amaç ve
hedeflerimizi belirleyip, sürekli olarak çevresel performansımızı geliştirecek ve
faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkileri aza indireceğiz. Çalışanlarımız, misafirlerimiz,
tedarikçilerimiz ve genel olarak toplum arasında çevre konusunda bilinç oluşturacağız.

OUR SUSTAINABLE TOURISM POLICY

We, as Hotel, take full responsibility and respect human rights through activities such as
waste management, natural resource use, informing employees about health, safety and
child protection, and promoting equal rights in this long journey we set out to reduce the
impact of our Hotel on our environment. We believe that our work on integrating with our
community and taking part in the solution of social problems will contribute to ensuring
sustainability in tourism.
We believe that the efficient use of our natural resources and the effective management of
these resources are very important in terms of ensuring the sustainability of tourism. We
aim to be an exemplary business in the hotel sector in the Aegean region and Turkey, with
our practices on the environment.
Our aim is to benefit the communities we serve through high quality service, economic
growth, environmental protection, community participation and, of course, employment, by
complying with all applicable environmental laws, statutes and regulations. We will set our
environmental goals and targets, continuously improve our environmental performance and
minimize the impact of our activities on the environment. We will create environmental
awareness among our employees, guests, suppliers and the society in general.