İçeriğe geç

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM POLİTİKAMIZ

Biz, Sultans & Kings Hotel olarak, otelimizin çevremiz üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla çıktığımız bu uzun yolda, atık yönetimi, doğal kaynak kullanımı, çalışanlara sağlık, güvenlik ve çocuk koruma konularında bilgilendirme ve eşit hakların tanınması faaliyetleri ile tüm sorumluluğunu alıyoruz ve insan haklarına saygı gösteriyoruz. Bulunduğumuz topluluk ile entegre olma ve toplumsal sorunların çözümünde yer alma konularında yaptığımız çalışmaların, turizmde sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı sağlayacağı inancındayız. Doğal kaynaklarımızın tasarruflu kullanımının ve bu kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesinin, turizmin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından çok önemli olduğuna inanmaktayız. Çevre konusunda gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla, Ege bölgesinde ve Türkiye’de otelcilik sektöründe örnek bir işletme olmayı hedeflemekteyiz. Amacımız, yürürlükte bulunan tüm çevre kanunları, tüzükleri ve düzenlemelerine uyarak, hizmet verdiğimiz toplumlara, yüksek kalitede hizmet, ekonomik büyüme, çevre koruma, toplumsal katılım ve tabii ki, istihdam vasıtasıyla fayda sağlamaktır. Çevre ile ilgili amaç ve hedeflerimizi belirleyip, sürekli olarak çevresel performansımızı geliştirecek ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkileri aza indireceğiz. Çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ve genel olarak toplum arasında çevre konusunda bilinç oluşturacağız.

OUR SUSTAINABLE TOURISM POLICY

As Sultans & Kings Hotel, we take full responsibility and respect human rights through activities such as waste management, natural resource use, informing employees about health, safety and child protection and granting equal rights, on this long journey we have embarked on to reduce the impact of our hotel on the environment. We believe that our work on integrating with our community and taking part in the solution of social problems will contribute to ensuring sustainability in tourism. We believe that the economical use of our natural resources and the effective management of these resources are very important in ensuring the sustainability of tourism. We aim to be an exemplary business in the hotel industry in the Aegean region and Turkey with our environmental practices. Our goal is to comply with all applicable environmental laws, statutes and regulations, and to benefit the communities we serve through high quality service, economic growth, environmental protection, community participation and, of course, employment. We will determine our environmental goals and objectives, continuously improve our environmental performance and minimize the effects of our activities on the environment. We will raise environmental awareness among our employees, guests, suppliers and society in general.